1. Definities

Gebruiker : Wijst de persoon die een inschrijvingsformulier heeft ingevuld, deze laat toe om over een persoonlijke account te beschikken.

Bezoeker : gebruiker die geen lid is.

Website : wijst de electronische service van communicatie toe, online, door prontophot uitgegeven.

 

2. Onderwerp

Deze hebben als bedoeling de gebruiksvoorwaarden vast te stellen, alsook de algemene verkoopsvoorwaarden van de site www.prontophot.be

 

3. Toegankelijkheid van de site

De site www.prontophot.be is toegankelijk 24u/24U, 7d/7d voor alle gebruikers. Prontophot kan niet verantwordelik gehouden worden voor de onderbekingen van de site of services dat ze vrijwillig zijn of niet.

Prontophot behoudt zich het recht , om zonder opzegtermijn, noch vergoedingen de site of acces voor een bepaalde tijd of defintief te stoppen. Onder andere om wijzigingen te brengen op de server.

Prontophot behoudt zich het recht om op de site en de services die aangeboden worden wijzigingen aan te brengen als ze nodig zijn voor verbetreingen aan te brengen.

 

4. Voorwaarden voor toegang tot de gepersonaliseerde account

De toegang tot de gepersonaliseerde account is toegestaan voor alle gebruikers die een account en de een paswoord hebben.

Door zich te registreren bij Prontophot , gaat de gebruiker een unieke account en persoonlijk paswoord kiezen. Hij zal dus de enige zijn die toegelaten is om deze te gebruiken en moet dit persoonlijk en confidentieel houden.

Elke gebruiker verbindt zich toe om alle maatregelen te nemen dat deze informaties confidentieel blijven.

Het gebruik van een paswoord betekent dat deze gebuikt wordt door de persoon die dit paswoord heeft ingesteld.

Elke gebruiker verbindt zich toe om de fraude van een wachtwoord door te geven aan Prontophot.

Elke gebruiker is de enige verantwoordelijke van het gebruiken van de services onder het gebruiken van het paswoord tot dat hij een wijziging van deze vraagt aan Prontophot.

 

5. Inwerkingtreding/duur

Deze algemene voorwaarden treden in werking op datum dat ze online worden gezer et zullen … ??

 

6. Voorwaarden voor inschrijving.

 1. Voor alle inschrijvingen op de site, wordt er gevraagd om bepaalde informaties door te geven . nl. Naam en emailadres.
  Door deze inschrijving verbindt u zich om exacte en complete informaties door te geven.( door op bepaalde vragenlijst te beantwoorden, …)
  Op het einde van deze inschrijvingsprocedure, wordt het account en paswoord doorgemaild.
  U verbindt zich toe om Prontophot op de hoogte te houden als uw account door iemand anders wordt gebruikt. Het is heel belangrijk om iedere keer de sessie af te sluiten.
 2. De website en de diensten zijn alleen voor een persoonlijk gebruik.
 3. Om een ‘actief lid’ te worden moet u minimum één keer per jaar diensten of producten bestellen.( inclusief prints en vergrotingen)

Als uw account meer dan één jaar niet gebuikt werd , zal Prontophot binnen de 15 dagen na het versturen van een email :

 • opzeggen van uw inschrijving
 • afsluiten van de site en/of diensten
 • alle gegevens wissens nl. Informaties, communicaties, afbeeldingen, albums, fotos’s en opgeslagen bestanden. Of de mogelijkheid om een betalende offerte voor het opslagen van deze gegevens.

 

7. Opslagen van digitale beelden

Prontophot biedt aan alle actieve leden de mogelijkheid om de digitale beelden te behouden via het account.

Prontophot behoudt zich het recht om beperkingen te stellen voor het gebruik van deze dienst :

 • het maximum hoeveelheid geheugen op de server van prontophot waar uw inhoud wordt behouden.
 • Instellen van een limiet op het aantal toegangen aan de dienst voor een bepaalde periode ( een een aximale duur voor elke toegang).

U wordt telkens per mail op de hoogte gehouden als er een wijziging gebeurt.

Prontophot biedt geen waarborg in geval van afschaffing  van gegevens of communicatie van een ander inhoud goorgegeven via de Service

 

8. Gedragscode van de leden

 1. Alle gebruikers van de website en/of diensten, lid of niet vebinden zich toe om geen onwettelijke informaties, te downloaden, te delen of te behouden.
  Geen onwettelijk gebruik wordt toegelaten.
 2. U bent verantwoordelijk voor elke inhoud dat door online wordt gebracht.

Door op site en diensten toegang te hebben , aanvaardt u dat alle inhoud privé of publiek onder u verantwoordelijkheid is.

U aanvaardt dat Prontophot het inhoud kan openbaar kan maken in het kader van

 • juridische procedure
 • om de gebruiksvoorwaarden te doen respeteren
 • om te beantwoorden aan klachten van derden over schenderen van hun rechten
 • om de rechten en balangen van Prontophot te beschermen

U laat Prontophot toe om alle inhoud te controleren op ieder moment en zonder voorbehoud.

 

9. Gebruiksregels voor internet

De gebruiker aanvaardt de kenmerken en beperkingen van Internet en vooral te herkennen :

 • kennis te hebben van aard van het netwerk van internet en bijzonder , de technische prestaties en de tijd van antwoord om informaties te checken aanvragen of door te geven.
 • dat de gegevens die op internet circuleren niet noodzakelijk beschermd zijn.

De gebruiker moet zelf alle nodige maatregelen nemen om zijn gegevens en software te beschermen.

De gebruiker is verantwoordelijk van hoe al zijn gegevens worden raadgepleegd.

 

10. Reclame en promoties doorgegeven op de Prontophot website

Prontophot behoudt zich het recht om reclame of promoties uit te zenden op zijn website.

De gebruiker is verantwoordelik van de contractuele relaties die hij begint met de adverteerders.

Prontophot is niet verantwoordelijk voor alle andere reclame die op het scherm verschijnen.

 

11. Software en website derden/ Links

1. Gemakshalve kan Prontophot software tot beschikking leggen voor derden ?

Om deze software te kunnen gebruiken moet u de algemene voorwaarden van de derden aanvaarden. Het zijn de andere leveranciers die deze interacties zullen beheren.

Door het downloaden van deze software of door deze te gebruiken, aanvaardt u dat Prontophot geen waarborg geeft bij het gebruik van deze. Prontophot geeft ook geen waarborg over de conformiteit, prestaties van deze software. De leiders, vertegenwoordigers of werknemers van Prontophot zijn niet verantwoordelijk gehouden bij het gebruik van deze software.

 

2. Prontophot behoudt zich de mogelijkheid om hyperlinks ter beschikking te zetten die toegang geeft op andere webpagina’s.

De gebruikers worden persoonlijk op de hoogte gehouden dat deze hyperlinks niet beheerd worden door Prontophot.

Prontophot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze hyperlinks.

 

12. Cookies

Cookies bewaren bepaalde informatie die in het diskettegeheugen van de gebruiker is opgeslagen.

Cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie, maar ze staan u in staat om bij te houden op welke pagina’s de gebruiker heeft gesurfd.

De gebruiker heeft recht op toegang, intrekking en wijziging van de door de cookies verstrekte persoonsgegevens.

De instelling van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te informeren en eventueel te weigeren op de manier die beschreven wordt op het volgende adres: https://www.privacycommission.be/nl

 

13. Persoonlijke gegevens

Conform aan de wet van informatica en vrijheid n°78-17 van 6 januari 1978, beschikt u op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens die u betreft

U kan een mail doorsturen naar : Prontophot@skynet.be en de gegevens wijzigen als niet correct zijn.

 

14.Intellectuele eigendom

 1. Om uw inhouden beschikbaar te laten en om aan prontophot toe te laten om uw diensten voor te stellen ,verleent u aan Prontophot het permanente, universele en niet exclusief recht , om uw inhouden te kopiëren , wijzigen en door te geven.
  U blijft eigenaar van elk inhoud dat doorgegeven werd en u waarborgt aan Prontophot geen intellectueel recht of recht aan derden dat deze gegevens vervalst worden. U verbindt zich toe om Prontophot te vergoeden van elke acties van derden door vervalsing van hun rechten.
 2. Alle informaties , inhouden, beelden, software en materiaal die ter beschikking gelegd wordt door Prontophot zijn beschermd door intellectuele en industriële recht van eigendom.
  Prontophot laat niet toe deze te kopiëren , ter beschikking leggen , wijzigen of door te geven.
 3. Als u kiest om bepaalde beelden, foto’s te delen met derden, laat u toe dat een privé gebruik van deze door derden wordt gedaan.

U bent verantwoordelijk voor het geheel van uw gegevens, inhouden, documenten en informaties die u voorstelt op de site www.prontophot.be

U waarborgt dat de doorgegevn foto’s geen inreuk zijn op rechten van derden.

U waarborgt ook aan Prontophot dat er geen klachten of aanvragen van schadevergoedingen wordt aangevraagd.

U aanvaardt de gevolgen , nl financieel, die door een frauduleus gebruik van beelden wordt gemaakt,die door u werden doorgegeven op de site van Prontophot.

 

15. Handelsmerkinformatie

Prontophot, het Prontophot-logo en elk ander logo, productnamen en Prontophot Services zijn handelsmerken van Prontophot. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Prontophot, gaat u ermee akkoord om deze handelsmerken op geen enkele wijze te gebruiken, reproduceren of verspreiden.

 

16. Waarborgen

 1. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat :

Prontophot zijn contractuele  verplichtingen uitvoert met zorg van zijn beroep in het kader van zijn algemene verplichtingen van zijn middelen.

Het gaat hier over een IT dienst verschaft door middel van internet en de klant is op de hoogte dat de technische staat en de goede werking van deze afhankelijk is van factoren die niet altijd onder controle zijn.

Prontophot geeft geen enkele waarborg over de kwaliteit van de IT dienst of het schending van regels door derden

Prontophot waarborgt niet dat alle diensten perfect aan alle verwachtingen beantwoorden of dat de diensten nooit onderbroken worden.

Alle gegevens gedownload door een ander manier van gebruik zijn op uw risico’s/

U bent de enige verantwoordelijke als er schade op uw computer zijn of as bepaalde gegevens verloren worden.

Waarborg tot uitzetting  is tot 3 maanden beperkt na het verzenden van de bestelling

Het bedrag van deze waarborg kan nier bedragen dan het bedrag van de originele bestelling.

 1. U gaat akkoord om Prontophot en zijn filialen, vertegenwoordigers, terug te betalen als een schade, klachten zijn die gelinkt zijn aan uw inhouden.

Deze waarborg is beperkt tot maximum 50.000€ Per gebruiker die tot diensten van advocaten en gerechtskosten zouden dienen.

 

17. Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich toe om alleen de diensten te gebruiken van de site en de informaties waar hij toegang heeft te gebruiken alleen voor persoonlijk gebruik en tot doel conform aan de publieke orde, en goede zegen en rechten van derden.

De gebruiker verbindt zich toe om het gebruik dat andere gebruikers van de site mogen maken niet te verstoren, geen toegang te krijgen tot gebruikersaccounts van derden en geen toegang te krijgen tot delen van de site waarvoor toegang is gereserveerd.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen handeling te plegen die de computerbeveiliging van Prontophot of andere gebruikers kan in gevaar brengen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de normale werking van de site niet te interfereren of te onderbreken.

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen handelingen voor commerciële, politieke, publieke of commerciële aanbestedingsdoeleinden en in het bijzonder de verzending van ongevraagde e-mails te plegen.

De gebruiker gaat ermee akkoord om geen verwerking van de gegevens te verzamelen, gebruiken of uitvoeren door andere gebruikers

De gebruiker gaat akkoord met het betalen van Prontophot, zijn directeuren, werknemers en andere agenten in geval van klachten, acties, kostuums, veroordeling daarvan als gevolg van het niet voldoen aan de algemene gebruiksvoorwaarden van de gebruiker.

 

18. Verantwoordelijkheid van Prontophot

Prontophot al niet verantwoordelijk zijn over:

 • Kwaliteit van de dienst, de dienst wordt aangeboden ‘zoals dat is’
 • Storingen over het gebruik van de site
 • De onmogelijkheid van de site te gebruiken
 • Inbreuken op computerbeveiliging, die schade kunnen veroorzaken aan de computerapparatuur van gebruikers en hun gegevens;
 • Inbreuk op gebruikersrechten in het algemeen

 

19. Express beperking van aansprakelijkheid

U erkent en stemt ermee in dat Prontophot in geen mate aansprakelijk is voor directe of indirecte schade, met inbegrip van,  maar niet beperkt tot, winstverlies, klanten, gegevens of enig ander verlies Van materiële of immateriële activa (ook al is Prontophot op de hoogte gebracht van het potentieel voor dergelijke schade) die voortvloeien uit: i) het gebruik of de onmogelijkheid om de diensten te gebruiken; ii) de verwerving van Goederen of een transactie die optreedt tijdens het gebruik van de diensten; iii) onbevoegde toegang tot een van de diensten door een gebruiker; en iv) meer in het algemeen andere diens gerelateerde zaken.

 

20. Opzegging

 1. Prontophot heeft het recht alle of een deel van het toegangsrecht dat overeenkomt met uw account en uw wachtwoord te beëindigen of zelfs om uw account te verwijderen, evenals het recht om inhoud op de Service te verwijderen of te verplaatsen, Het niet-gebruik van het account voor een periode van één (1) jaar, of bij gebruik van uw account in strijd met goede moraal en / of openbare orde.
 2. Eventuele beëindiging van uw toegang tot de Service kan binnen vijftien (15) dagen na het verzenden van een simpele e-mail plaatsvinden. Prontophot is niet aansprakelijk voor enig persoon voor de beëindiging van uw toegang tot de Diensten.
 3. Wijzigingen
 4. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
 5. De pagina’s van de Site die de Gebruiksvoorwaarden aanvullen vormen een integraal onderdeel daarvan. Aanvullende promotiecampagnes kunnen de gebruiksvoorwaarden aanvullen; In geval van inconsistentie tussen de Gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden, zal deze laatste de voorrang hebben
 6. Prontophot behoudt zich het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk de dienst te wijzigen, tijdelijk of permanent onderbreken. Prontophot is niet aansprakelijk voor u of een derde voor wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de dienst .

 

22. Opslaan van gegevens

Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up van uw gegevens en bestanden te maken voor de verzending naar de Site. Prontophot mag in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij verlies of verslechtering van de gegevens of bestanden

 

23. Overmacht

Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld tegen de wederpartij en er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding voor vertragingen of schadelijke gevolgen als gevolg van overmachtAanvankelijk worden gevallen van overmacht de uitvoering van deze algemene voorwaarden opgeschort

Indien partijen na een periode van drie maanden constateren dat de overmacht heeft voortgeduurd, worden deze algemene voorwaarden automatisch en automatisch beëindigd, tenzij anders is overeengekomen door beide partijen.

Het wordt uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallig, die meestal behouden worden door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

 

24. Andere belangrijke punten

 1. De gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Prontophot en de Gebruiker van de Service met betrekking tot het gebruik van de Service; De gebruiksvoorwaarden vervangen een vorige overeenkomst tussen u en Prontophot.
  Het feit dat Prontophot haar rechten niet uitoefent, vormt geen afzien van deze rechten. Indien een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden wordt geannuleerd, blijven de overige bepalingen geldig en blijven ze van toepassing.
 1. De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van een geschil betreffende de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden, hun interpretatie of, in het algemeen , het gebruik van de Dienst tussen een professionele en prontophot, is de bevoegde rechter de Handel van Bobigny.

 

25. Professional space

De service “My Professional Space” beschikbaar op de website van Prontophot stelt de professionele gebruiker in staat de online verbruiksartikelen voor Prontophot machines te bestellen.

 

26. Overeenkomst van bewijzen

De partijen komen akkoord over de voorwaarden van de volgende bewijsovereenkomst:

Bevestigende bewijzen:  e-mailuitwisselingen, logbestanden die worden gehost op Prontophot’s servers of een van haar technische dienstverleners, statistische gegevens die gegenereerd en gecommuniceerd worden door Prontophot, elektronisch toegankelijk zijn,

Prontophot zal dit bewijs voor een periode van een (1) jaar onderhouden en archiveren.

 

27. Controle

Prontophot behoudt zich het recht voor om afzonderlijk of op verzoek van een derde controles uit te voeren om de nakoming door Prontophot te controleren met de Alle voorwaarden van dit contract alsook de contractdocumenten die aanvullen en / of wijzigen. Deze controles kunnen indien nodig leiden tot schorsingen van de rekening van de gebruiker, in het geval onder meer dat Prontophot de gebruiker vraagt om informatie te verstrekken over de geconstateerde tekortkomingen.

Deze controles kunnen ook, indien nodig, door Prontophot rechtvaardigen om dit contract te annuleren in geval van een fout van de gebruiker.

 

28. Toepasselijk recht en bevoegde gerecht

Frans recht is van toepassing op dit contract. Bij gebreke van een vriendschappelijke oplossing van een geschil tussen partijen is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd.